Landskabet

Landskabsbillede

 

Landskab I

Diget langs Lollands sydkyst blev opført efter Stormfloden i 1872.

Landskab II

Diget strækker sig ud i horisonten mod Hyllekrog på det østlige Lolland.

Landskab III

Stenalderens lagunelandskab kan fornemmes i området  øst for Rødbyhavn.