Forskning på museet

Illustration - medarbejder i biblioteket_intro

 

Forskningen på Museum Lolland-Falster fokuserer på forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra istiden og frem til i dag på Lolland-Falster og i Østersøområdet i et nationalt og internationalt perspektiv. Museets forskning er i vid udstrækning grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejde med vægt på gyldighed, transparens og vidensproduktion. Derudover foretager museet forskningsbaseret, reflekteret dataindsamling med skyldig hensyntagen til museets overordnede vision og mission. Strategisk fokuserer museet på fem områder:

 

  • Tværfagligt og helhedsorienteret arbejde med kulturarven på Lolland-Falster.
  • Relatering af museets forskning til nationale og internationale forskningsprogrammer
  • Relevant forskning i forhold til den aktuelle samfundsdebat på Lolland-Falster.
  • Prioritering af forskningsressourcerne med udgangspunkt i museets aktuelle fokusområder og museets kernevirksomheds styrker og potentiale.
  • Udvikling af forskningsformidling

 

Museum Lolland-Falster indgår ligeledes i regionale, nationale og internationale forskningsprojekter.

 

Se mere om museets egne forskningsprojekter og samarbejdsprojekter her.