Network of Museums in the Baltic

Medlemmer af det Baltiske museumsnetværk

 

Netværket er en sammenslutning af professionelle museer i Østersøområdet, som følger ICOM´s etiske regler og arbejder med emner, som er knyttet til den baltiske kultur og historie. Målet er at styrke samarbejde på institutionelt niveau, så museerne får bedre muligheder for realiseringen af samarbejdsprojekter i fælles interesse.

 

Læs mere