DREAM

Illustration til dream

DREAM forsker i, hvordan børn og unge gennem brug af digitale medier, kan opnå bedre og mere kreativ læring i forbindelse med besøg på museer og science centre.

 

DREAM er et nationalt forskningskonsortium bestående af forskere fra Syddansk Universitet og Roskilde Universitet samt museumsfolk fra 11 tilknyttede danske museer. Dertil kommer et samarbejde med forskere fra en række udenlandske universiteter. 

 

DREAM finansieres af Programkomitéen for Uddannelse og Kreativitet under Det strategiske Forskningsråd, samt af de medvirkende institutioner.

 

DREAM's nuværende forskningsprogram, Læring 2.0, udføres i perioden 2009-2015.

 

Fra Museum Lolland-Falster har Erik Kristiansen (ek@museumlollandfalster.dk) siddet i DREAM's styregruppe fra 2011-15, ligesom han deltager i DREAM's forskningsprojekter.

 

Læs mere på www.dream.dk