Pressemeddelelse 20. november 2018

KULTURLAND er et projekt med fokus på at øge livskvaliteten hos medborgere i sårbare situationer via aktiviteter på museerne. Det er de tre museer: Museum Lolland-Falster, Østsjællands Museum og Museum Sydøstdanmark, som gennemfører aktiviteterne i samarbejde med et stort vidensnetværk i kommuner, skoler og foreninger.

Museer tager kampen op med dårlig livskvalitet

Østsjællands Museum, Museum Sydøstdanmark og Museum Lolland-Falster er sammen i projekt KULTURLAND med tilbud til grupper i sårbare situationer

Stress, angst, depressioner og fysiske sygdomme banker på hos mange mennesker. Tal fra psykiatrifonden viser, at omkring 20 % af den voksne befolkning i løbet af et år vil have psykiske symptomer. Det svarer til 700-800.000 voksne danskere. Samtidig siger tal, at psykiske sygdomme udgør 25 % af den totale sygdomsbyrde. Nu viser forskning, at en forebyggende, supplerende indsats i museerne kan højne livskvaliteten hos medborgere i sårbare situationer.

KULTURLAND er et projekt med fokus på at øge livskvaliteten hos medborgere i sårbare situationer via aktiviteter på museerne. Foreløbig er der gennemført flere end 250 aktiviteter og følgeforskningen viser, at mellem 80 og 90 % af alle voksne gæster oplever, at deltagelse i aktiviteter i KULTURLAND giver dem høj livskvalitet. /Forsknings­baseret formidlingsrapport/Kulturland 2018.

Det er de tre museer: Museum Lolland-Falster, Østsjællands Museum og Museum Sydøstdanmark, som gennemfører aktiviteterne i samarbejde med et stort vidensnetværk i kommuner, skoler og foreninger. Aktiviteterne har alle fokus på mestringsoplevelser og resiliens, altså evnen til at ”modstå verdens høvl.” Alle gæster skal kunne eller vide noget mere efter besøget. En viden, der vel at mærke booster livskvaliteten.

”Vi er jo ikke hverken terapeuter eller behandlere på museerne. Men vidensnetværket har klædt os på, så vi har lært at tage de rette hensyn til vores gæster i Kulturland. Aktiviteterne skal ses som et supplement til de lineære processer, det etablerede system ofte tilbyder. Museerne er det blanketfrie samfund. Vi registrerer eller afrapporterer ingen steder, men tilbyder aktiviteter, som giver gæsterne en mulighed for at flytte fokus væk fra deres situation for en stund. Og det tæller altså på plussiden, hvilket forskningsresultaterne vidner om”, siger Anette Maria Syska, projektleder på KULTURLAND.

Der er kraftige indikationer på, at museernes supplerende indsats er værd at satse på. Psykiatrifonden peger f.eks. på forebyggelsesplaner, der fokuserer på “den store midtergruppe, der er for raske til psykiatrisk behandling, men som trives for dårligt, til at skolen eller forældrene kan løse problemet.” Og på kulturkonferencen NOCKS pegede en læge i 2017 på, at sundhedsvæsenet mangler en kulturpille. Det understøttes af forskning fra Aalborg Universitet, som viser, at kultur har en positiv effekt på både den psykiske og fysiske sundhed. Og det er ikke alene medborgere med psykiatriske diagnoser, projektet fokuserer på.

“Vi har med KULTURLAND haft mulighed for bl.a. at have besøg af Red Barnets Familieklub flere gange, og har dermed været med til at danne rammerne om et frirum – en tænkepause – fra dagligdagen for både børn og voksne. En pause, hvor kultur og lærdom spiller en rolle, men hvor der er plads til alle på egne præmisser. Dét er det, vi kan på museerne, og som KULTURLAND handler om i en nøddeskal”, siger KULTURLANDs playmaker, Vibeke Knöchel Christensen.

Museumsdirektør på Museum Lolland-Falster, Ulla Schaltz, fortæller, at hun er glad for KULTURLANDS-samarbejdet og på det øgede fokus på museernes evne til at være en aktiv aktør for og med medborgere i sårbare situationer. ”Museerne har altid været en god væg, som gæsterne kunne spille bold op ad. Men med KULTURLAND viser vi, at vi også kan være væggen, der griber bolden, vender og drejer den, og spiller den tilbage på nye måder, hvad enten det skal være et nænsomt underhåndskast eller en hård bold”, siger Ulla Schaltz.

KULTURLAND henvender sig til børn, unge, voksne og ældre i sårbare situationer. Der er gennemført aktiviteter for mange forskellige grupper, og KULTURLAND er nu i gang med en massiv indsats for tidligere udsendte i international tjeneste og deres pårørende. En familiedag med bålmad, sanketur, middelalderlege og historier er netop gennemført på Danmarks Borgcenter i Vordingborg. Der har været nogle meget succesfulde rollespilsdage i Faxe Kalkbrud, lejrskole med Red Barnet, foruden samtalesaloner, fastelavnsarrangementer og vandreture i samarbejde med hjerteforeningen på Lolland-Falster og meget mere. Og forskningen peger på succes.

De overordnede fokuspunkter i 2019 er at finde frem til de rette forankringsmodeller, så den viden, museerne nu har tilegnet sig, kan omsættes til endnu flere aktiviteter, og så museer bliver tydelige som et godt supplement til sundhedssystemets arbejde med medborgere i sårbare situationer.

Forskningsbaseret formidlingsrapport/Kulturland - Effekten af at bruge kunst- og kulturaktiviteter i sundhedssammenhænge/Aalborg Universitet

For nærmere information kontakt:
Anette Maria Syska/Projektleder/ KULTURLAND – tlf. 6080 0404 eller mail sys@museerne.dk

eller

Vibeke Knöchel Christensen/Projekt playmaker/ KULTURLAND – tlf. 5251 3188 eller mail kulturland@museumlollandfalster.dk

Se mere om projektet på: www.kulturland.nu

--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

Pressebilleder:

Fastelavn på Frilandsmuseet i Maribo

Der presses æbler på Frilandsmuseet i Maribo

Der er gennemført forskellige aktiviteter i Kulturlandsregi på bl.a. Frilandsmuseet i Maribo, fx efterårsferie og fastelavn for hele familien.

 

 

Museum Lolland-Falster
Frisegade 40, 4800 Nykøbing Falster

Tlf.: 54 84 44 00
Mail: post@museumlollandfalster.dk

Telefontid:
Tirsdag - torsdag: 10-14
Fredag: 10-13

Afmeld