DanishEnglishGerman
DanishEnglishGerman
Logo Egn Lolland-Falster
Logo Nordea-fonden

EGN Lolland-Falster

EGNs samarbejdspartnere

Råvarer, mad og måltider har formet vores hverdag og identitet siden tidernes morgen.

Gode dyrkningsbetingelser og den strategiske beliggenhed midt i Østersøen har historisk set gjort Lolland-Falster til Danmarks rige spisekammer.

Madkultur udvikles konstant og varierer fra sted til sted. Samtidig har maden altid været samlende omdrejningspunkt – en grobund for aktiv deltagelse!

Med EGN Lolland-Falster er ’fra jord til bord’ ikke blot en gennemtygget frase, men en aktiv måde at arbejde på og udtryk for en autenticitet og nærhed, vi som samfund i stigende grad søger.

Ulla Schaltz, direktør,

Museum Lolland-Falster

EGN Lolland-Falster gennemføres af Museum Lolland-Falster i et tværfagligt samarbejde med KOST fra hovedstadsområdet.

EGN Lolland-Falster er støttet af Nordea-fonden, som har et almennyttigt formål.

Nordea Fonden logo

OM EGN Lolland-Falster

EGN Lolland-Falster tager afsæt i madens evne til at samle, understøtte og styrke den fælles tilknytning, samhørighed og stolthed med udgangspunkt i Lolland-Falsters rige madkultur.

Med EGN Lolland-Falster vil Museum Lolland-Falster og madudviklingsfirmaet KOST støtte op om lokale fødevaresatsninger og tilføre en historisk dimension gennem en tværfaglig dokumentation af øernes historiske foregangsrolle i mad- og fødevaresammenhænge.

Samarbejdet mellem Museum Lolland-Falster og KOST danner grundlag for at videreudvikle og styrke en tættere forbindelse og udveksling mellem landdistrikt og hovedstad.

Ikke kun for at sikre en øget synlighed, men også med fokus på at løfte EGN Lolland-Falsters resultater i det tværfaglige samarbejde, så de både bliver synlige, varige og levende såvel på Lolland-Falster som uden for øerne.

Læs mere her

Legat­uddeling

EGN Lolland-Falster vil i løbet af projektet udpege og støtte lokale EGN Lolland-Falster-ambassadører samt støtte legatprojekter udført af lokale aktører.

Sådanne initiativer skal være med til at rodfæste projektet lokalt.

Målgrupper

EGN Lolland-Falsters målgrupper er børn og unge i aldersgruppen 10-25 år, familier og lokale madaktører.

Fælles for målgrupperne er, at et bedre kendskab til potentialerne i den lokale madkultur er en nøgle til at tage et aktivt ejerskab til den lokale udvikling. Ønsket om at være en del af et større fællesskab og være stolt af sit lokalområdes potentialer er drivkraften for aktiv deltagelse i projektet.

EGN Lolland-Falster arbejder på tværs af generationer og fagligheder og giver mulighed for at lære den lokale natur at kende gennem et fornyet kendskab til gammel viden om naturen som spisekammer.

Roe

EGN Lolland-Falsters vision

• at rodfæste og udvikle den lokale madkultur på Lolland og Falster som en del af den  lokale almene dannelse

• at styrke stolthed af og ejerskab til udviklingen af lokalområdet og det lokale nærmiljøs potentialer gennem forståelsen af lokal madkultur

• at skabe merværdi med udgangspunkt i maden, historien, fællesskabet og den positive fortælling, der er indeholdt i madkulturen og dens konstante udvikling

• at sætte fokus på lokal natur og geografi som historisk og nutidigt bagtæppe for lokale råvarer og derigennem synliggøre og øge synergien mellem land og by

• at have opmærksomhed på øget bæredygtighed og ansvarligt forbrug, jf. FN’s verdensmål, gennem fokus på egnsspecifikke og lokalt producerede råvarer og opbygning
og udbygning af fællesskaber

• at inddrage eksterne aktører for at sikre tværfaglighed i samarbejdet om mad og råvarer som historisk tema for museet – sammen står vi stærkere!

Lækker mad på tallerknen

Vi vil lære...

Forud for projektet EGN Lolland-Falster har Museum Lolland-Falster været i dialog med Center for Kulturevaluering (CKE) ved Aarhus Universitet, som vil følge projektet gennem alle tre år.

Efter 1-1½ år vil der blive samlet op og de foreløbige evalueringsresultater blive præsenteret og diskuteret på et mindre netværksgruppeseminar mhp. at de deltagende aktører allerede undervejs i projektperioden kan lære af de gjorte erfaringer og de foreløbige evalueringsresultater.

Når projektet efter 3 år er ført til ende, vil den endelige evaluering blive præsenteret, bl.a. med henblik på at kunne bringe de gjorte erfaringer i spil i lignende projekter i andre lokalområder rundt om i Danmark.

CKE vil være ansvarlig for både evalueringsdesign, dataindsamling, analyse og afrapportering.

Museum Lolland-Falster vil på forskellig vis bidrage hertil, men for at sikre uafhængig evaluering vil det være CKE, der alene har det sidste ord i forhold til såvel evalueringsdesign som resultater og afrapportering.

Det betyder også at du/I som gæster, aktører, skoleelever og lærere inddrages, når vi inviterer til aktiviteter og oplevelser i EGN Lolland-Falster.

Vi uddeler spørgeskemaer og stiller spørgsmål. Og vi ved godt, at det ind imellem kan være lidt træls at skulle svare på spørgsmål, når man er i fuld gang med noget sjovt eller hyggeligt – men vi håber alligevel, at det bliver taget positivt imod. 

Vi vil nemlig gerne blive bedre – og der har vi brug for jer, jeres svar og jeres input!

På forhånd tak.

Søgning

Note: Danish only