Et industrieventyr i Nakskov

Stabelafløbning på Nakskov Skibsværft

Foto: https://www.givdetvidere2017.dk

 

Hvor: Nakskov Havn, Toldbodkaj 1, 4900 Nakskov

 

Frem til 1916 var Nakskov en almindelig købstad i gang med at udvikle sig til en industriby. Men da den barnefødte Hans Niels Andersen stiftede Nakskov Skibsværft i 1916 – som en del af Østasiatisk Kompagni (ØK) -  begyndte et industrieventyr for byen. I 1920 blev den flotte hvide administrationsbygning bygget, men i de efterfølgende år blev der ikke gjort meget ved området eller produktionsanlægget.

 

I perioden 1918-1920 blev Havebyen Rosnæs opført som boliger til værftsarbejderne. I alt blev der bygget 48 huse med 161 lejligheder. Dertil kom et bageriudsalg, en grønthandler, en slagter og en købmandsgård. Indtil 1933 var boligerne kun for værftets ansatte, men mellem 1933 og 1939 stod flere lejligheder tomme på grund af lavkonjunkturen, og man så bort fra dette krav.  Tidligere var der en færgeforbindelse fra Rosnæs til værftet (modsatte side af havneløbet) – travaljen. Byggeriet af Rosnæs fulgte den generelle byfornyelse af Nakskov, som skete i disse år.

 

Grundet de to verdenskrige og depressionen var der mangel på både materialer og penge, men i 1950’erne påbegyndtes et omfattende moderniseringsarbejde.

 

En driftig virksomhed
Igennem værftets historie blev der bygget 234 skibe, deriblandt skoleskibet DANMARK i 1933, JUTLANDIA i 1934 og fra 1965 mange DSB-færger. Det betød omfattende følgeerhverv i lokalområdet og et konstant fokus på handel og industri med oprettelse af Nakskov Handelsskole, og i 1950’erne og 1960’erne viste Nakskov et imponerende bymiljø ud mod fjorden.

 

Og stort var også ØK. Kompagniet var en stor international virksomhed, og i 1920 Danmarks største virksomhed og næststørste rederi. Der var 115 afdelinger i 5 verdensdele, 20.000 ansatte og 27 skibe. Under 2. Verdenskrig mistede ØK halvdelen af sin flåde, hovedsædet i København blev sprængt i luften af Schalburgkorpset, og kompagniets arkiv brændte. I 1971 var ØK pioner inden for containertrafikken, men med lånte dollars. Oliekriser, tilbageslag for skibsfarten og valutauro med stigende dollarkurs og rente betød store tab for ØK. Nedlæggelser og frasalg fulgte. Skibsværftet ophørte som produktionsværft i januar 1987 og blev derefter kortvarigt udlejningsværft, men lukkede til sidst helt. Et stort tab for Nakskov på flere måder.

Hør lyddramaet om Mellemkrigstiden
Arbejderne på barrikaden
Arbejderbyen Nakskov
Kvinder & børn/unge
Kort over Nakskov Havn