Runestenen ved Tillitse kirke

Runestenen ved Tillitse kirke

 

Hvor: Tillitse kirke, Tillitse Kirkevej 1, 4983 Dannemare

 

I vikingetiden begyndte befolkningen at rejse mindesten/runesten over de døde. Først og fremmest blev de rejst over magtfulde personer og disses gerninger, men et vigtigt element var også at markere, hvem der rejste stenen og dermed hvilken familie, der boede i området. Stenene skulle gerne ses af så mange som muligt, hvorfor de ofte blev malet i stærke farver og rejst ved trafikknudepunkter.

 

Runesten er primært kendt fra Skandinavien, hvor der alene i Danmark er fundet omkring 250. De er primært fra perioden ca. 975-1025, men kendes også fra den tidlige middelalder. Meget tyder på, at skikken for alvor begyndte at vinde indpas, efter at Harald Blåtand omkring 970 rejste de to store runesten ved Jelling.

 

Runestenen i Tillitse er en typisk tidlig middelalderlig runesten, rejst omkring år 1050, og her er det meget tydeligt, hvad stenen skulle markere. Der står:

Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og Sankt Mikael hjælpe hans sjæl.

 

Og senere, regner vi med, har en Toke tilføjet:

Toke ristede runerne efter sin stedmoder Thora, en god kvinde.

 

Det er helt klart, at det er Eskil, der har ladet sten udføre i første omgang og, ud over den kristne reference, også ladet den udsmykke med et kors.

 

Runestenen fra Tillitse har tidligere været anvendt både i kirkegårdsmuren og som en hjørnesten i kirkens våbenhus.

Hør lyddramaet om Tidlig middelalder
Kampen mellem Odin og Hvidekrist
Gorm den Gamle

Jellingestenen, foto: Nationalmuseet

Kort over Tillitse