100% Fremmed?

100% FREMMED? er i Marielyst fra 18. juli til 7. august

 

I løbet af 2018-19 indsamles og udstilles personlige fortællinger i tekst og billeder af op mod 300 danske borgere med flygtningebaggrund, når det dokumentariske kunstprojekt 100% FREMMED? tager på danmarksrejse til 20 byer.

 

100% FREMMED? slår sig ned i Marielyst på Falster den 18. juli til 7. august 2018. 100% FREMMED? er en byrumsudstilling med 100 portrætter af borgere med flygtningebaggrund. Udstillingen vises i samarbejde med Museum Lolland-Falster på plænen foran Marielyst Velkomstcenter, Marielyst Strandpark 3, 4873 Væggerløse fra den 18. juli til 7. august.

 

Udstillingen er åbent hele døgnet og der er gratis adgang. 

 

100% Fremmed i Marielyst

 

 

FREMMED ELLER DANSK?

Det bliver sværere og sværere at skabe en fortælling, der er karakteristisk for Danmark og samtidig fællesskabsdannende. Meningsdannere forsøger jævnligt at indfange danskheden gennem referencer til en særlig slags mad, fritidsaktiviteter, historiske begivenheder og danske landskaber, men det er sjældent, at vi spørger dem, som danskhedsdebatten handler om, hvad de mener. Det gør 100% FREMMED?

 

- ”Jeg har oplevet ét Danmark på landet i Jylland og et andet i København. Danmark er, ligesom danskhed, en mangfoldig størrelse.” Dzevad Ramić, 41 år, fra Bosnien-Hercegovina, kom til DK i 1994.

 

- ”Jeg har altid kæmpet for demokratiet, om det var i Irak, hvor jeg kæmpede mod Saddams regering, eller i Danmark gennem min deltagelse i foreningsarbejde.” Hikmat Hussein, 61 år, fra Irak, kom til DK i 1992.

 

- ”Jeg har ikke søgt statsborgerskab i Danmark, for jeg betragter mig selv som verdensborger. Nationalitet er en kategori, der har til formål at dele mennesker op i forskellige grupper.” Muhibo Abdirashid Muhudin, 31 år, fra Somalia, kom til DK i 1996.

 

- ”Jeg ville ikke have noget imod at være dansk dansker, men jeg kan ikke løsrive mig fra Kurdistan. Min familie er dér - sammen med min fortid, min idealisme og mine drømme.” Adnan Axacan, 59 år, fra Tyrkiet, kurdisk baggrund, kom til DK i 1985.

 

- ”Jeg følte mig mere fremmed i Syrien. Der blev jeg afvist af både regeringen, kurderne og oppositionen.” Jan Pêt Khorto, 30 år, fra Syrien, kurdisk baggrund, kom til DK i 2009.

 

100% FREMMED? er 100 meget forskellige fortællinger om at være menneske i Danmark i dag. De viser, hvordan nationalitet kun er én ud af mange grunde til at føle sig fremmed, og peger på det, vi har til fælles på tværs af sociale, kulturelle og nationale skel.

 

 

BORGERE FRA GULDBORGSUND BIDRAGER TIL AT MANGFOLDIGGØRE DANMARKSHISTORIEN

100% FREMMED? er et storstilet dokumentarisk kunstprojekt, der på sin danmarksturné frem til 2019 indsamler nye portrætter fra hver af de 20 byer, som udstillingen besøger. 100% FREMMED? kan dermed ved udgangen af 2019 præsentere op mod 300 portrætter og 300 interviews tilhørende 300 statistisk udvalgte borgere fra hele landet, der er kommet hertil som flygtninge siden 1956. Således opdateres historien om Danmark med nuancerede, mangfoldige og personlige fortællinger af og om danske borgere med flygtningebaggrund – fortællinger om at være menneske i Danmark i dag. Alle portrætter samles løbende i det levende arkiv www.100pctfremmed.dk. Fem tidligere flygtninge i Marielyst bidrager til en opfølgende udstilling.

 

MENNESKENE BAG STATISTIKKEN

Deltagerne i udstillingen er udvalgt på baggrund af tal fra Danmarks Statistik til at repræsentere de 161.000 mennesker fra primært 29 lande, som har fået asyl i Danmark de seneste 60 år. Den ældste deltager kom hertil fra Ungarn i 1956, og de senest ankomne er flygtet fra den syriske borgerkrig. De 10 deltagere fra hver by udvælges specifikt på baggrund af lokal asylstatistik. Portrætterne viser menneskene bag statistikkerne og minder os om, at der bag tallene gemmer sig en mangfoldighed af skæbner. Udstillingens 100 portrætfotos er taget med Tivoli som baggrund – et sted, der forbinder alverdens kulturer med det danske. De lokale portrætter fra Guldborgsund kommune er taget med Marielyst som baggrund. ”I billedkunsten bruges landskabet traditionelt som visuel kulisse og repræsentant for den danske nationale identitet. 100% FREMMED? lægger sig op ad den tradition ved at portrættere deltagerne i landskabsmotiver karakteristiske for de 20 byer, ofte med kulturhistorisk tyngde og forbindelser mellem det nationale og det globale. Eksempelvis ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Dybbøl Banke i Sønderborg og fiskerhuse i Skagen. På den måde bidrager projektet med en nutidig fortælling om Danmark som supplement til den klassisk nationalromantiske fremstilling”, forklarer fotograf og kurator, Maja Nydal Eriksen.

 

KONTAKT

Metropolis/Københavns Internationale Teater står bag sammen med kurator og fotograf Maja Nydal Eriksen, og udstillingen præsenteres i samarbejde med Museum Lolland-Falster. Danmarksturnéen finder sted takket være 3,75 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden.

For yderligere information, interviews, booking af besøg m.m., kontakt formidlingschef Erik Kristiansen, ek@museumlollandfalster.dk / 2245 9042 eller museumsformidler Anne Elmer, ae@museumlollandfalster.dk / 5121 2513. Udstillingen er åben hele døgnet, og der er gratis adgang.

For Metropolis/Københavns Internationale Teater, kontakt kommunikationskoordinator Louise Kaare Jacobsen på lkj@kit.dk / 2380 5539.