Klosterruin sikres

Murere i gang med at sikre klosterruinen

Finn Jensen (Museum Lolland-Falster) og Jørgen Frandsen (Slots- og Kulturstyrelsen) diskuterer, hvordan ruinen sikres.

 

Fra mandag d. 11. april 2016 går Museum Lolland-Falsters bygnings- og bevaringsafdeling i gang med en sikring af den gamle klosterruin ved Søndersø i Maribo. I de efterfølgende 14 dage bliver der arbejdet dagligt fra 8-16, hvorefter arbejdet tilpasses vind og vejr. I de første 14 dage foregår arbejdet i samarbejde med uddannelsesinstitutionen Celf, der stiller murerlærlinge til rådighed, og herefter er det udelukkende museets kyndige håndværkere, der står for arbejdet.

 

Detalje af murværket

 

”Sikringen af klosterruinen sker efter de korrekte forskrifter. Vi anvender en mørteltype, der blev brugt i middelalderen og munkesten af den korrekte type. Dog anvender vi nye munkesten, så det er tydeligt for beskueren, hvad der stammer fra denne sikring. Alle, der har lyst til at følge arbejdet, er naturligvis velkomne til at komme forbi og få en snak med os”, fortæller Finn Jensen, murer ved Museum Lolland-Falster.

 

Klosterruinen med den tilhørende kirke er grunden til, at vi i år fejrer byjubilæum i Maribo, da det var i 1416, den hellige Birgitta grundlagde et af sine to danske klostre - i Maribo. Klosteret, der var for både munke og nonner, fik stor betydningen for den daværende by Skimminge, der voksede sig større på grund af klosteret, og hvad der fulgte af privilegier. Så det er en vigtig del af byens historie, der i de kommende måneder bliver arbejdet med.

 

”Desværre er der ikke meget tilbage af det gamle Birgittinerkloster, men vi skal naturligvis passe på det, vi har. Derfor er det vigtigt for os at få sikret, hvad der er tilbage. Det, man ser på stedet i dag, er faktisk fra en restaurering i 1930’erne, hvor det originale murværk blev muret inde for at beskytte det. De kampesten, der kan ses på stedet, er de originale, men de er desværre ved at falde ud af konstruktionen enkelte steder, hvilket også er en af de ting, vi skal have sikret”, fortæller Leif Plith Lauritsen, middelalderarkæolog og leder af bygnings- og bevaringsafdelingen på Museum Lolland-Falster. ”Det er vigtigt at forstå, at det ikke er en restaurering vi går i gang men, men en sikring af det originale 600 år gamle murværk” afslutter Leif Plith Lauritsen.

 

Der vil være mulighed for at følge sikringsarbejdet løbende her på Museum Lolland-Falsters hjemmeside, hvor der de kommende uger vil være billeder og små fortællinger fra arbejdet.

 

Arbejdet bliver fortager i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

 

For nærmere information kontakt:

Finn Jensen, murer ved Museum Lolland-Falster: 51 21 25 07 eller fje@museumlollandfalster.dk
Leif Plith Lauritssen, middelalderarkæolog og leder af bygnings- og bevaringsafdelingen på Museum Lolland-Falster: 60 62 80 99 eller lpl@museumlollandfalster.dk