OM OS

Vision og mål

NORDMUS er et netværk mellem museer og kulturarvsinstitutioner i Danmark og Tyskland, der arbejder med dansk og tysk kulturarv, kulturhistorie og kunsthistorie.  

NORDMUS’ formål er at styrke samarbejdet mellem eksisterende institutioner, så museerne og kulturarvsinstitutionerne i NORDMUS kan påtage sig fælles projekter til fælles bedste. 

NORDMUS arbejder for:

 • Initiering og koordinering af dansk-tyske museumsprojekter
 • Fremme af gunstige rammebetingelser for videns- og erfaringsdeling på museumsområdet på tværs af grænser gennem formidling af informationer og kontakter
 • Fremme af PR, markedsføring og kulturturisme på museumsområdet på tværs af Østersøen
 • Information om museumsrelevante temaer på tværs af Østersøen samt rådgivning af såvel medlemmer som kommuner, kulturadministrationer, foreninger og politikere
 • Formidling af sprog- og kulturkompetencer på museumsområdet

Organisation

Sekretariat

Sekretariatet kommunikerer med medlemmerne via e-mail og web-site www.nordmus.eu.

Forretningsudvalget mødes mindst to gange om året. Den ene gang i forbindelse med Nordmus årlige museumsforbundskonference–årsmødet.

Forretningsudvalget tager stilling til budget, valg af koordinator, placering af sekretariat og til hvor de næste møder holdes.

Den løbende koordination varetages i udgangspunktet af sekretariatet, men med medlemsinddragelse i forbindelse med planlægning og afholdelse af årsmødet.

Koordinatorrollen tages op som fast punkt på forretningsudvalgets forårsmøde og på årsmødet.

Forretningsudvalg

Direktørerne for Museum Vestsjælland, Museum Lolland-Falster og Oldenburg Wallmuseum udgør 2021-2023 et beslutningsdygtigt forretningsudvalg for Nordmus-forbundet. Sekretariatet drives af Museum Lolland-Falster.

Ulla Schaltz Museum Lolland-Falster https://www.museumlollandfalster.dk
Eskil V. Olsen, Museum Vestsjælland https://www.vestmuseum.dk/
Stephan Meinhardt, Oldenburger Wallmuseum https://www.oldenburger-wallmuseum.de/

NORDMUS årsmøde – Konference

Årsmødet afholdes over indtil tre dage. Første dag afholdes det organisatoriske årsmøde for alle medlemmer. Den anden dag reserveres til en temakonference og den sidste dag kan bruges til studietur/erfaringsudveksling/ekskursion. Det kommende års emne skal præsenteres og besluttes året forud og efterfølgende konfirmeres på forretningsudvalgets forårsmøde.

Dagsordenen for den formelle del af årsmødet skal indeholde følgende punkter:

 • Korte meddelelser fra medlemmer. Helst skriftligt lagt op på den interne kommunikationsplatform på Nordmus web-site en uge før mødet.
 • Korte sammenfatninger fra forudgående møder – kommentarer og korrektioner
 • Nye medlemmer – velkomst & præsentation
 • Web-site PR & kommunikation
 • Forslag til arbejdsplan – Årsprogram for det kommende år
 • Informationer fra Sekretariatet om organisation, finansiering og budget
 • Præsentation af næste års mødested, tidspunkt og emne

Medlemskab

Informationer om medlemskab

Læs informationerne i folderen.

Indmeldelsesblanket indsendes enten underskrevet med almindelig post til

NORDMUS
c/o Museum Lolland-Falster
Frisegade 40
DK 4800 Nykøbing F.

eller underskrevet og scannet med mail til nordmus@museumlollandfalster.dk

NORDMUS c/o Museum Lolland-Falster

Frisegade 40
4800 Nykøbing F
Danmark

Tel.: +45 52 51 31 92

E-Mail: nordmus@museumlollandfalster.dk

Logo NORDMUS

Søgning

Note: Danish only