Arkiv

Åbningstider

Tirsdag 10 – 12

Torsdag 14 – 16

samt anden lørdag i månederne
februar, maj og august 10 – 13

 

Følgende restriktioner gælder:

Der lukkes kun 1-2 personer ind ad
gangen. Der forefindes håndsprit ved indgangen.

Falsters egnshistoriske arkiv

Falsters Egnshistoriske Arkiv er oprettet i 1913 og fysisk udskilt fra Museet Falsters Minder i 1948. Arkivet er medlem af Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver (SLA), Lokalhistoriske arkiver i Sydøstdanmark (LASA) og indgår i arkivsamarbejde med arkiverne i Guldborgsund kommune. Arkivet drives af Museum Lolland-Falster med hjælp af frivillig arbejdskraft.

HOVEDSAMLING:
Arkivalier fra foreninger, erhverv, og private.
Kort over Lolland-Falster og Nykøbing F., fotos, bånd og video.

Samlingerne består blandt andet af personarkiver med arkivalier af meget forskellig karakter. Der kan være tale om erindringer, breve, ejendomspapirer, skudsmålsbøger og meget andet, der alt sammen fortæller om en persons liv og virke.

På arkivet findes også erhvervsarkiver med indleveringer fra forskellige forretninger og virksomheder i arkivets område. Endelig findes foreningsarkiver med materiale fra nedlagte og eksisterende foreninger af meget forskellig karakter.

Udover dette rummer arkivet store samlinger af fotografier og en del kort over Lolland-Falster og Nykøbing F. Arkivet har vejvisere og telefonbøger i forskellige perioder mellem 1878 og til nu, og der er en lille bogsamling af litteratur om Nykøbing F.

Arkivet indsamler materiale fra Nykøbing F. sogn.

Arkivleder:
Thomas Bogtoft Møller

Adresse
Frisegade 45
4800 Nykøbing F.

 

Telefon: 51 21 25 73
Mail: arkiv@museumlollandfalster.dk 

Beretninger fra Vinterkrigen 1978/1979

Beretninger fra Vinterkrigen på Lolland og Falster 1978/1979 efterlyses

LollandBibliotekerne efterlyser beretninger og billeder fra Vinterkrigen på Lolland og Falster i 1978/79 til en ny bogudgivelse.

Når vi på Lolland og Falster snakker om Vinterkrigen, så er det ikke den russisk-finske krig i 1939, som vi først og fremmest tænker på, men derimod snestormen, der ramte vores landsdel i vinteren 1978/79. Det var en hundredårshændelse, som ikke er set lignende hverken før eller siden, og alle som boede her dengang, vil kunne huske den. Nye generationer og tilflyttere kan derimod have svært ved at forestille sig de konsekvenser, som de store snemængder havde.

På Nakskov Lokalhistoriske Arkiv får man ofte forespørgsler om Vinterkrigen. Her er snestormen primær dokumenteret i billedarkivet, men de savner nogle personlige beretningen. De har endvidere tænkt, at det kunne være en hjælp, hvis de ved nogle af henvendelserne kunne henvise til en bog med såvel billeder som beretninger fra Vinterkrigen. I bogform findes allerede ”Vinterkrigen på Lolland-Falster”, som Folketidende udgav umiddelbar efter snestormen i 1979, men det er primær en billedreportage og kun med avisens egne billeder. Mange andre har helt sikkert taget gode billeder i deres nærområde, og mange vil kunne fortælle om sjove oplevelser, udfordringer og besværligheder med snemasserne, som alt sammen kunne være spændende at få indsamlet og bevaret for eftertiden.

LollandBibliotekerne har de senere år udgivet en række bøger baseret på erindringer. Nakskov Lokalhistoriske Arkiv rettede derfor henvendelse til os og fremlage deres idé om udgivelse af en bog om Vinterkrigen. Den var vi straks med på, og vi bidrager også gerne til, at arkiverne få Vinterkrigen tilstrækkelig dokumenteret i form af såvel erindringer som fotos samt levende billeder, hvis nogle skulle ligge inde med det.

Snerydning under vinterkrigen 1978/79

Fortæl om dine oplevelser under Vinterkrigen
Man skal have nået en vis alder for at kunne huske vinteren 1978/79. Det er immervæk treogfyrre år siden. Men hvis du boede på Lolland eller Falster den gang, så var snemængderne så ekstreme, at du næppe forveksler dine oplevelser fra den vinter med oplevelser under tidligere eller senere vintre. Skulle der være nogle, som husker en særlig spændende eller dramatisk hændelse, så sætter vi gerne fokus på den i bogen f.eks. ved at kontakte andre, som var involveret i hændelsen for at få flere vinkler på historien.

Indsamlingen af beretninger fra Vinterkrigen sker i tæt samarbejde med alle de lokalhistoriske arkiver på Lolland og Falster, der dels vil bidrage med beretningen, som allerede findes i deres samling, dels vil de sikre, at alle beretninger og billeder bliver bevaret for eftertiden.
Bidrag sendes senest 1. september 2022 til bibliotekar Alfred Christensen enten på mail til alfch@lolland.dk eller til LollandBibliotekerne, Søvej 8, 4900 Nakskov.

Læs mere på www.lollandbib.dk/vinterkrigen.

Dansk

QR kode Sundfarten

English

QR kode til Sundfarten Engelsk

Deutsch

QR kode Tysk