Om museet

Om Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster er dannet 2009/10 ved en sammenlægning af Lolland-Falsters Stiftsmuseum Guldborgsund Museum og Reventlow-Museet Pederstrup.

Museets administration er placeret i Nykøbing Falster.

Museet omfatter samlinger/udstillinger i:

Museum Obscurum i Nykøbing Falster
Stiftsmuseet i Maribo
De Gamle Huse i Maribo
Reventlow-Museet Pederstrup i Horslunde

Hertil kommer:

Den Gamle Købmandshandel i Nykøbing Falster
Turistinformationen i Nykøbing Falster
Falsters Egnshistoriske Arkiv i Nykøbing Falster
Klosterruinen i Maribo

Museets ansvarsområde dækker de tidligere Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Guldborgsund Museums områder og dækker således hele Lolland og Falster.

 

Bestyrelse​

Museum Lolland-Falsters bestyrelse består jf. museets vedtægter af d. 27. november 2017 af syv bestyrelsesmedlemmer, heraf to kommunalt udpegede (ét medlem frhenholdsvis Guldborgsund og Lolland kommuner) samt et medarbejdervalgt medlemtre medlemmer valgt af et valgpanel på baggrund af relevante kompetencer og et medlem valgt af bestyrelsen til at supplere kompetencer: 

 

Michael Fagerlund, formand, provst for Falster provsti (udpeget af valgpanel, indsigt i økonomi, jura og offentlig ledelse)  

Kontaktoplysninger: mfa@km.dk 

Steffen Rasmussen, næstformand, politiker (udpeget af Lolland Kommune)

Bob Richard Nielsen, politiker (udpeget af Guldborgsund Kommune)

Alexandra Andersen Damgaard, museumsinspektør (udpeget af museets medarbejdere)

Flemming Jørgensen, erhvervsfilialdirektør Nordea (udpeget af valgpanel, indsigt i økonomi, afsætning og finansiering)

Mette Rix, strategisk kommunikationsrådgiver, godsejer og fødevareproducent (udpeget af valgpanel, indsigt i kommunikation og markedsføring)

Carsten U. Larsen, tidligere direktør for Folketinget og Nationalmuseet (udpeget af den øvrige bestyrelse, indsigt i forskning, offentlig ledelse og fondsarbejde)

 

BESTYRELSESMØDER 

Bestyrelsen holder fire ordinære bestyrelsesmøder årligt. I reglen i marts, juni, september og november.
Møderne er fastlagt for et kalenderår 
ad gangen. 

Organisations­plan

Organisationsplan

Nøgletal og statistik

Museets indberetninger til  Danske museer i tal (Kulturstyrelsens statistiske årsrapporter for statsanerkendte museer)

Tillids­repræsentanter

Tillidsrepræsentanterne arbejder for fællesskabet, og er bindeleddet mellem medarbejdere og ledelse. De repræsenterer de faglige organisationer på arbejdspladsen, og sørger for, at overenskomsterne og aftaler bliver overholdt.

Tillidsrepræsentanterne arbejder for at:

  • Fremme et godt og roligt arbejdsmiljø
  • Sikre at overenskomsten og aftaler overholdes
  • Afstemme og repræsentere kollegaernes interesser over for ledelsen
  • Blive inddraget i virksomhedens udvikling, blandt gennem deltagelse i samarbejdsudvalg

Museum Lolland-Falster har to tillidsrepræsentanter, som repræsenterer henholdsvis 3F og Dansk Magisterforening. Derudover har museet en talsmand for medlemmer af HK.

Hvis du har spørgsmål til Museum Lolland-Falsters tillidsrepræsentanter eller talsmanden er du velkommen til at kontakte dem.

Talsmand, 3F

Martin Rosenkrans

mrl@museumlollandfalster.dk

5121 2507

Tillidsrepræsentant, DM

Alexandra Andersen Damgaard

2559 3453

ada@museumlollandfalster.dk

Talsmand, HK

Peter Wilcken Hacke

5121 2977

pwh@museumlollandfalster.dk

Virksomheds-sponsorer

Logo Malerfirmaet Lysholm
Logo Dickows VVS
Logo KS Værktøj
Logo WTC advokaterne
Logo Rask El
Logo Knuthenborg Safaripark

Søgning

Note: Danish only