Bøtøgård

Bøtøgård

Fotos: Museum Lolland-Falster

Den jord, du står på nu, hørte oprindelig til én af de tre øer, som udgjorde landtangen mellem Bøtø Nor og Østersøen. Øen blev kaldt Bøtø Fang, og omkring 1840 blev den solgt til Edvard Tesdorpf, der samtidig købte Orupgård.

Den første Bøtøgård skulle være blevet bygget mellem 1847 og 1850. På dette tidspunkt hed den Fanggården, og den blev drevet ved hjælp af en bestyrer. På et tidspunkt ændrede man navnet til Bøtøgård, og det hed den, da stormfloden ramte i 1872.

Bøtøgård
Bøtøgård
Bøtøgård

Fotos: Museum Loland-Falster

Søgning

Note: Danish only