Ind­levering

Har du noget til museet?

Museum Lolland-Falster indsamler og bevarer genstande, fotografier og arkivalier som kan belyse Lolland-Falsters fortid og nutid for fremtiden.  

Hvis du har noget, du gerne vil indlevere til museet, skal du henvende dig skriftligt til museet. Du kan enten sende en mail til post@museumlollandfalster.dk eller et brev til Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Henvendelsen må meget gerne indeholde en beskrivelse af genstanden, gerne med billeder og oplysninger om dens alder, stand og den historie, der knytter sig til genstanden.  

Det vi samler på

Af plads- og ressourcehensyn kan museet kan ikke tage imod alle de genstande, det bliver tilbudt.   

Når Museum Lolland-Falster tilbydes en genstand, vurderer museets arkæologer, historikere og etnologer, om genstanden bør indlemmes i museets samlinger. Vurderingen sker bl.a. ud fra spørgsmål som: Har genstanden en lokal tilknytning til Lolland eller Falster? Ved vi noget om genstandens historie, brug, fremstilling eller betydning? Hvordan er genstandens bevaringstilstand?  

I øjeblikket er museet særligt interesseret i materiale med tilknytning til følgende temaer:   

 • Istidsjægere 
 • Kulturlandskabets udvikling på Lolland og Falster 
 • Klima og energi: Møller
 • Herregårdsliv herunder familien Reventlow og Pederstrup gods 
 • Landbrugsrelateret industri (fx sukkerindustrien) 
 • Indvandring (vendere, svenskere, polakker, københavnere osv.) 
 • Egnshistoriske dragter fra før 1900 
 • Velfærdssamfundet  
 • Infrastruktur og overfartshistorie (fx Fugleflugtslinjen – og grænseregionen)  
 • Turismens historie 
 • Nykøbing Slot 
 • Yderområder, landdistrikter, decentralisering og udkantsproblematikker 

Du kan læse museets indsamlingspolitik her.  

Betingelser  

I de tilfælde hvor museet takker ja til en genstand, udfyldes en indkomstseddel med dine oplysninger om genstanden. Du skriver også under på, at Museum Lolland-Falster bliver ejer af genstanden.

Museet tager ikke imod genstande med klausuler eller betingelser. Fx låner museet ikke genstande ud til privatpersoner og kan ikke garantere, at en genstand vil blive udstillet permanent.  

Som hovedregel køber museet ikke genstande.