Skole­praktik

Vil du i skolepraktik som arkæolog?

På Museum LollandFalster er vores arkæologer altid gang med udgravninger. Måske du kan se os ude i landskabet, når vi går efter gravemaskinerne. Først laver vi søgegrøfter, for at danne os et overblik over, hvad mulden gemmer på. Hvis vi finder spor efter bygninger som stolpehuller, gør vi klar til en egentlig udgravning.  

Der dukker masser af fund op. Nogle steder kan vi se, hvordan vores forfædre byggede flere og større forsvarsværker og huse, end vi troede. Men hvorfor og til hvilke formål? Det er den slags gåder, som arkæologer er med til at besvare.  

Går du i 8. eller 9. klasse på Lolland eller Falster, så har du mulighed for at komme i skolepraktik og være med til at udgrave sporene fra den tidlige Danmarks historie. Næste ledige tider vil blive meldt ud på hjemmeside og Facebook. 

Du skal være klar til at stille hver morgen på en af vores feltstationer. Herfra får du introduktion til museets arbejde, kører med arkæologerne i felten og hjælper til, når vi formidler kulturarv til skolebørn. Du får kort sagt en bred og grundig introduktion til arbejdet som arkæolog.  

Du skal have stor madpakke og masser af nysgerrighed med. Hos os kan du låne arbejdstøj, men sikkerhedsskoene skal du selv sørge for. Der er begrænsede pladser, så hvis du er interesseret, så hold øje med vores hjemmeside og på Facebook for, hvornår vi tilbyder praktikpladser.