Dillet og Kobbelsøvej

Dillet og Kobbelsøvej

Fotos: Museum Lolland-Falster

Udtørringen af Kobbelsø blev sat i gang af Edvard Tesdorph i 1860’erne, som et led i den store inddæmnings- og udtørringsplan han havde for Bøtø Nor.
Sandarealet ud mod kysten blev kaldt for dillet, hvilket også er bevaret i vejnavnet. Dillet er en våd, fugtig plet på en mark, dvs. et sandet område , der i dette tilfælde ligger mellem Kobbelsø og Østersøen. 

Dillet og Kobbelsøvej
Dillet og Kobbelsøvej

Fotos: Museum Lolland-Falster

Søgning

Note: Danish only