Nybygade

Nybygade

Fotos: Museum Lolland-Falster

Efter stormfloden i 1872 arbejdede man hårdt for at mindske en tilsvarende katastrofe. Ét af tiltagene var at tinglyse et forbud mod bebyggelse på de mest lavtliggende områder omkring Gedesby.

Samtidig udstykkede man en helt ny bydel syd for byen med det velvalgte navn – Nyby.

Nybygade

Fotos: Museum Lolland-Falster

Søgning

Note: Danish only