Museumsreform kan svække museerne på Lolland-Falster

Luftfoto af De Gamle Huse, Maribos frilandsmuseum

Af Michael Fagerlund, bestyrelsesformand for Museum Lolland-Falster, og museumsdirektør Ulla Schaltz. Der har i årevis været et stort ønske om at skabe en gennemsigtig fordeling af statstilskud til de statsanerkendte danske museer. Det er derfor positivt, at der nu foreligger en rapport, som museerne kan forholde sig til. Det er positivt, at der lægges op […]

Kulturpas til unge – et debatindlæg

Unge på besøg på Reventlow-Museet Pederstrup hvor de møder personer i datidens dragt.

Vi er på Museum Lolland-Falster positive over for regeringens forslag om at afsætte 140 millioner kroner til kulturpas til særligt udsatte unge, men vi tvivler på, at et kulturpas og gratis adgang til kulturoplevelser alene vil gøre nogen væsentlig forskel. Det er ikke prisen, som afholder dem fra at opsøge kulturtilbud. Hvis man blot giver […]

Søgning

Note: Danish only