Spis med logo
Logo Nordea-fonden

SPIS M a/e D Lolland-Falster

EGNs samarbejdspartnere

Råvarer, mad og måltider har formet vores hverdag og identitet siden tidernes morgen.

Gode dyrkningsbetingelser og den strategiske beliggenhed midt i Østersøen har historisk set gjort Lolland-Falster til Danmarks rige spisekammer.

Madkultur udvikles konstant og varierer fra sted til sted. Samtidig har maden altid været samlende omdrejningspunkt – en grobund for aktiv deltagelse!

Med SPIS M a/e D Lolland-Falster er ’fra jord til bord’ ikke blot en gennemtygget frase, men en aktiv måde at arbejde på og udtryk for en autenticitet og nærhed, vi som samfund i stigende grad søger.

Ulla Schaltz, direktør,

Museum Lolland-Falster

SPIS M a/e D Lolland-Falster gennemføres af Museum Lolland-Falster i et tværfagligt samarbejde med KOST fra hovedstadsområdet.

SPIS M a/e D er støttet af Nordea-fonden, som har et almennyttigt formål.

Nordea Fonden logo

OM SPIS M a/e D Lolland-Falster

SPIS M a/e D tager afsæt i madens evne til at samle, understøtte og styrke den fælles tilknytning, samhørighed og stolthed med udgangspunkt i Lolland-Falsters rige madkultur.

Med SPIS M a/e D vil Museum Lolland-Falster og madudviklingsfirmaet KOST støtte op om lokale fødevaresatsninger og tilføre en historisk dimension gennem en tværfaglig dokumentation af øernes historiske foregangsrolle i mad- og fødevaresammenhænge.

Samarbejdet mellem Museum Lolland-Falster og KOST danner grundlag for at videreudvikle og styrke en tættere forbindelse og udveksling mellem landdistrikt og hovedstad.

Ikke kun for at sikre en øget synlighed, men også med fokus på at løfte SPIS M a/e D resultater i det tværfaglige samarbejde, så de både bliver synlige, varige og levende såvel på Lolland-Falster som uden for øerne.

Læs mere her

Legat­uddeling

SPIS M a/e D vil i løbet af projektet udpege og støtte lokale SPIS M a/e D-ambassadører samt støtte legatprojekter udført af lokale aktører.

Sådanne initiativer skal være med til at rodfæste projektet lokalt.

Målgrupper

SPIS M a/e D’s målgrupper er børn og unge i aldersgruppen 10-25 år, familier og lokale madaktører.

Fælles for målgrupperne er, at et bedre kendskab til potentialerne i den lokale madkultur er en nøgle til at tage et aktivt ejerskab til den lokale udvikling. Ønsket om at være en del af et større fællesskab og være stolt af sit lokalområdes potentialer er drivkraften for aktiv deltagelse i projektet.

SPIS M a/e D arbejder på tværs af generationer og fagligheder og giver mulighed for at lære den lokale natur at kende gennem et fornyet kendskab til gammel viden om naturen som spisekammer.

Roe

SPIS M a/e D's vision

• at rodfæste og udvikle den lokale madkultur på Lolland og Falster som en del af den  lokale almene dannelse

• at styrke stolthed af og ejerskab til udviklingen af lokalområdet og det lokale nærmiljøs potentialer gennem forståelsen af lokal madkultur

• at skabe merværdi med udgangspunkt i maden, historien, fællesskabet og den positive fortælling, der er indeholdt i madkulturen og dens konstante udvikling

• at sætte fokus på lokal natur og geografi som historisk og nutidigt bagtæppe for lokale råvarer og derigennem synliggøre og øge synergien mellem land og by

• at have opmærksomhed på øget bæredygtighed og ansvarligt forbrug, jf. FN’s verdensmål, gennem fokus på egnsspecifikke og lokalt producerede råvarer og opbygning
og udbygning af fællesskaber

• at inddrage eksterne aktører for at sikre tværfaglighed i samarbejdet om mad og råvarer som historisk tema for museet – sammen står vi stærkere!

Lækker mad på tallerknen

Vi vil lære ...

Museum Lolland-Falster bad fra starten af projektet  SPIS M a/e D Center for Kulturevaluering (CKE) ved Aarhus Universitet om at følge projektet gennem alle tre år og foretage en afsluttende evaluering.

De foreløbige evalueringsresultater blev præsenteret og diskuteret på Spis Ma/eDs konference i marts 2023, så de gjorte erfaringer kan bringes i spil i lignende projekter i andre lokalområder rundt om i Danmark.

CKE har været ansvarlig for både evalueringsdesign, dataindsamling, analyse og afrapportering. Den afsluttende evalueringsrapport er allerede nu tilgængelig her.

Det betyder også at du/I som gæster, aktører, skoleelever og lærere inddrages, når vi inviterer til aktiviteter og oplevelser i SPIS M a/e D Lolland-Falster.

Vi uddeler spørgeskemaer og stiller spørgsmål. Og vi ved godt, at det ind imellem kan være lidt træls at skulle svare på spørgsmål, når man er i fuld gang med noget sjovt eller hyggeligt – men vi håber alligevel, at det bliver taget positivt imod. 

Vi vil nemlig gerne blive bedre – og der har vi brug for jer, jeres svar og jeres input!

På forhånd tak.

Søgning

Note: Danish only