Om stedet

Dobbelt­klostret i Maribo

I 1416 grundlagde den hellige Birgitta et af sine to danske klostre – i Maribo. Klostret, der var for både munke og nonner, fik stor betydningen for den daværende by Skimminge, der voksede sig større på grund af klostret og endte med at blive byen Maribo. 

I 2016 blev ruinen sikret af museets bygnings- og bevaringsafdeling i samarbejde med uddannelsesinstitutionen CELF, der stillede murerlærlinge til rådighed i de første 14 dage af sikringsarbejdet. Herefter var det udelukkende museets kyndige håndværkere, der stod for arbejdet.

Som murer Finn Jensen fortalte i 2016: ”Sikringen af klosterruinen sker efter de korrekte forskrifter. Vi anvender en mørteltype, der blev brugt i middelalderen og munkesten af den korrekte type. Dog anvender vi nye munkesten, så det er tydeligt for beskueren, hvad der stammer fra denne sikring.”

Leder af arbejdet, middelalderarkæolog Leif Plith Lauritsen fortalte: ”Desværre er der ikke meget tilbage af det gamle Birgittinerkloster, men vi skal naturligvis passe på det, vi har. Derfor er det vigtigt for os at få sikret, hvad der er tilbage. Det, man ser på stedet i dag, er faktisk fra en restaurering i 1930’erne, hvor det originale murværk blev muret inde for at beskytte det. De kampesten, der kan ses på stedet, er de originale, men de er desværre ved at falde ud af konstruktionen enkelte steder, hvilket også er en af de ting, vi skal have sikret”.

Klosterruinen set mod Domkirken

Søgning

Note: Danish only