Historie

Historien om Maribo Kloster

Ved Søndersø i Maribo blev et birgittinerkloster med tilhørende kirke opført i 1400-tallet. Klostret er der desværre ikke meget tilbage af, hvorimod den imponerende kirke stadig ligger ned til søen.

Klostret blev fra begyndelsen anlagt som et dobbeltkloster. Det vil sige, at der levede både munke og nonner. Kønnene var dog stærkt adskilt: de to klostre lå henholdsvis nord og syd for kirken. I dag ses udelukkende resterne af nonnernes kloster, mens der ingen synlige spor er efter munkenes.

Ved reformationen i 1536 blev størstedelen af de danske klostre opløst, men klostret i Maribo fortsatte som en katolsk stiftelse i omkring 20 år. Den sidste præsteviede munk forlod klostret i 1551.

I 1556 blev klostret omdannet til et adeligt jomfrukloster, hvilket bestod indtil 1621. Herefter blev bygningerne og de rige ejendomsbesiddelser skænket til det nyoprettede Sorø Akademi. I mellemtiden var klosterkirken overgået til at være bykirke, da Maribos egens landsbykirke nedbrændte i 1596.

Siden 1621 har kirken undergået mange store forandringer. I perioder er den forfaldet, men også talrige restaureringer og ombygninger har sat sine mere eller mindre vellykkede præg. De oprindelige grundplanstegninger er desværre gået tabt. Alligevel blev det i 1890’erne besluttet, at kirken skulle føres tilbage til sin oprindelige, middelalderlige form. Kirken står derfor i dag som et bud på, hvordan den kan have set ud, da den blev opført som klosterkirke i 1400-tallet.

Klosterruinen set tæt på
Formidlingsrummet ved Klosterruinen

Søgning

Note: Danish only