Madkulturprojekt deler inspirerende erfaringer

Fra venstre projektleder Vibeke Knöchel Christensen, projektchef Anna-Elisabeth Jensen og museumsdirektør Ulla Schaltz. Foto: Museum Lolland-Falster.

I tre år har vi sat Sydhavsøernes historiske madkultur i spil, og vi har nu udgivet hvidbogen SPIS Ma/eD: Madkultur, dannelse og fællesskaber. Den formidler erfaringerne fra det store madkulturprojekt, som museet har gennemført sammen med Kost Studio støttet af Nordea-fonden.

I bogen præsenterer og reflekterer vi over den undervisning, som vi har skabt til madkulturel dannelse af skolebørn og erhvervsskoleelever samt betydningen af, at kokkeelever og ernæringsassistentelever møder lokale råvareproducenter.

I hvidbogen fortæller projektpartneren Kost Studio om, hvorfor de kastede sig over sydhavsøernes madkultur. De ville vide, hvad et lokalområde rummer af lokal smag, og hvad geografiske forskelle betyder for madhistorien og gastronomien.

Museum Lolland-Falster præsenterer sit Til Middag hos-koncept, som lader museumsgæsterne smage på historien lige fra stenalderen til 1800-tallets bondekost og finere herregårdsmiddage. Det sker i museets historiske rammer og er en formidlingsform, som inddrager sanserne. Samtidig udfordrer det konventionerne for, hvad museer kan, og projektet gjorde det muligt at udvikle en forretningsmodel.

For at sikre kvaliteten var Center for Kulturevaluering ved Aarhus Universitet tilknyttet projektet. Deres flotte evaluering præsenteres i bogen.

Derudover fortæller bogen om, hvordan man organiserer og markedsfører madkulturelle oplevelser. Den indeholder historiske signaturopskrifter fra Lolland-Falster, som præsenteres i både en traditionel og en moderniseret udgave.

Vi  har udvidet skaren af forfattere. De fortæller om, hvordan projektet var med til at markedsføre Lolland-Falster som turistdestination, og hvad madkultur og egnsspecifikke råvarer betyder for branding af Sydhavsøerne.

Fem eksterne museumsfolk fortæller om brug af mad og madkultur i formidlingen på deres museer.

Således samler hvidbogen erfaringer i et bredere perspektiv, der sætter projektets resultater og erfaringer i relief. Vi håber, at bogen inspirerer andre til at arbejde med historisk mad, madkultur og maddannelse som kilde til formidling. Hvidbogen er således tænkt som en grønspættebog og et inspirationskatalog for andre.

Læs hvidbogen her

Sidst ændret:
Del nyhed:

Søgning

Note: Danish only