Historie

DE GAMLE HUSES historie

Initiativet til et frilandsmuseum i Maribo tog Axel Holck i 1923. Han var amtsforvalter og formand for Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Han ville bevare den truede bygningskultur og sørge for, at forfædres liv og historie ikke gik i glemmebogen.

Landsdelens nye frilandsmuseum DE GAMLE HUSE åbnede 29. maj 1927 med syv bygninger. En avis skrev ”En fortryllende lille Landsby fra gamle Dage ligger der nu – yndigt og smilende og i en Ramme saa skøn, at det ikke kan tænkes bedre.”

Herefter kom der hurtigt flere bygninger til, men 2. verdenskrig og efterkrigsårene satte en stopper for nye tiltag. Pengene var små, og de omfattende vedligeholdelser af de mange bygninger stod stille helt frem til 1960’erne, hvor et stort renoveringsarbejde gik i gang. 1970’erne blev en storslået periode med istandsatte huse og mange aktiviteter.

Først i 2003 kom der igen et nyt hus til museet, et lille landarbejderhus fra Godsted. I 2009 blev museets stubmølle restaureret og flyttet.

I 2019 blev Skovridergården udvidet med en tilbygning. Huset fungerer nu både som museets billetsalg, butik og som formidlingsplatform for Naturpark Maribosøerne

Seniorer på besøg i De gamle huse
I et hus i De Gamle Huse

Søgning

Note: Danish only