Dagligliv

Kig ind i vendiske huse i Oldenburger Wallmuseum. Foto: Museum Lolland-Falster.

Dagligliv

Hvis vi forestiller os en tidsrejse, hvor vi besøger en familie i en landsby på Lolland-Falster og en vendisk familie nær den slaviske borg Starigard i det nuværende Oldenburg i Holsten, så bliver vi forbavsede over, hvor ens deres dagligliv var. Både i Danmark og i de slaviske områder boede man i landsbyer med op til et par hundrede mennesker i hver.

I slaviske og danske landsbyer bestod et hushold af seks til femten familiemedlemmer og tyende. På Lolland og Falster boede der i 1200-tallet mellem 5000 og 10.000 mennesker. Den gennemsnitlige levealder var omkring 40 år for de mennesker, der ikke døde i småbørnsalderen, og børnedødeligheden var stor.

Rekonstruktion af ”Byhus” fra vikingetiden. Foto: Ribe Vikingecenter
Rekonstruktion af ”Byhus” fra vikingetiden. Foto: Ribe Vikingecenter
Rekonstruktion af hal fra vikingetiden på vikingeborgen Fyrkat. Foto: Västgöten, Wikimedia
Rekonstruktion af hal fra vikingetiden på vikingeborgen Fyrkat. Foto: Västgöten, Wikimedia

Danskere og vendere var bønder. Langt de fleste dyrkede jorden, opdrættede kvæg og holdt svin, og venderne var især kendt for deres hesteopdræt. Både i Danmark og i de vendiske områder gik man på jagt og fiskede. Man saltede sild ned som vinterforråd. Saltet kom i vikingetiden fra det slaviske område. Begge steder var der pottemagere, og smede, som fremstillede, hvad der var behov for. Dagligdagen var ret ens på begge sider af Østersøen. Sproget var anderledes, klædedragten havde forskellige detaljer, men dagliglivet mindede meget om hinandens.

Det vendiske område var mere rigt på skov. Det så man på husene, som ofte var opført som blokhuse med vægge helt af tømmer, mens huse på Lolland og Falster var opført i bindingsværk med vægge af flettede grene beklasket med ler.

Rekonstruerede kystslaviske huse med stråtag i Oldenburger Wallmuseum. Væggene er opført af flettede ris, som er beklasket med ler - meget lig samtidig dansk byggeskik. Foto: Museum Lolland-Falster.
Rekonstruerede vendiske huse med stråtag i Oldenburger Wallmuseum. Væggene er opført af flettede ris, som er beklasket med ler - meget lig samtidig dansk byggeskik. Foto: Museum Lolland-Falster.
Rekonstruerede kystslaviske huse bygget i bulteknik med spåntag i Oldenburger Wallmuseum. Foto: Museum Lolland-Falster.
Rekonstruerede vendiskehuse bygget i bulteknik med spåntag i Oldenburger Wallmuseum. Foto: Museum Lolland-Falster.

Klædedragt

Fornem mands- og kvindedragt fra vikingetiden. Foto: Ole Malling, Sagnlandet Lejre.
Fornem mands- og kvindedragt fra vikingetiden. Foto: Ole Malling, Sagnlandet Lejre.
Sådan gik almindelige mennesker klædt i vikingetiden. Foto: Ole Malling, Sagnlandet Lejre.
Sådan gik almindelige mennesker klædt i vikingetiden. Foto: Ole Malling, Sagnlandet Lejre.
Slaviske tindingeringe, som var en del af kvindernes hovedtøj. Foto: Nationalmuseet.
Vendiske tindingeringe, som var en del af kvindernes hovedtøj. Foto: Nationalmuseet.

Det vendiske og det danske tøj var bortset fra detaljer stort set ens. Mænd og kvinder gik, afhængigt af deres økonomiske formåen og status, klædt i en form for bluser samt bukser og skørter af hør eller uld. De rigeste klædte sig desuden i eksotiske materialer som silkestoffer med guldtråde, og de havde pels og bjørneskind til rådighed.

Muligvis har der været forskel på, hvordan de danske og vendiske kvinder satte deres hår. De vendiske kvinder bar nogle svungne hårspænder, der kan have holdt et tørklæde eller bånd på plads.

Søgning

Note: Danish only