Danefæ

Danefæ

Danefæ tilhører staten. Den, der finder danefæ, og den, der får danefæ i sin besiddelse, skal straks aflevere det til Nationalmuseet.’ Museumsloven § 30. Stk. 2.

Hvad er danefæ?

Der findes klare regler for hvilke genstande, der bliver erklæret danefæ. Disse regler kan du læse om i 

Hvis du stadig er i tvivl, er du naturligvis velkommen til at kontakte Museum Lolland-Falster.

Har du fundet danefæ?

Kontakt Museum Lolland-Falster på detektorfund@museumlollandfalster.dk.

God registreringspraksis

Inden dine fund kan indleveres til danefævurdering på Nationalmuseet, skal de sagsbehandles på Museum Lolland-Falster.

En grundig registrering vil derfor lette og effektivisere museets arbejdsproces, afkorte sagsbehandlingstiden samt forhindre misforståelser om, hvor en genstand er fundet, og hvem der har fundet den.

Alle fund skal afleveres i en separat fundpose med tydelig angivelse af:

  • fundsted (officielt stednavn/adresse og matrikelnummer)
  • GPS-koordinater (med projektion)
  • finders navn (fornavn og efternavn)
  • fundnummer (hvis der er flere fund fra samme matrikel)

Har du flere fund fra den samme mark eller det samme område? Så saml poserne med en snor eller i en æske, så er de lettere at få sagsbehandlet og videresendt til danefævurdering.

Sammen med dine fund bedes du aflevere en digital fundliste. Denne skal indeholde en oversigt over samtlige indleverede genstande med de samme oplysninger, som er påskrevet de enkelte fundposer. Denne fundliste kan med fordel sendes på mail til detektorfund@museumlollandfalster.dk inden aflevering.

Er det første gang, du indleverer detektorfund? Så husk at vedlægge kontaktoplysninger (e-mail og/eller telefonnummer). Disse skal bruges af Nationalmuseet til danefæbehandlingen. Museum Lolland-Falster modtager ikke, og opbevarer ikke, personoplysninger af følsom karakter såsom CPR-numre. 

Danefædusør

Det er i sidste ende Nationalmuseet, der vurderer, om en genstand er danefæ eller ej, samt værdisætter den eventuelle danefædusør.  Når dette er afgjort, får du direkte besked fra Nationalmuseets danefæsekretariat.

Det er udelukkende finderen af danefæ, der har ret til at modtage danefædusøren, ikke ejeren af den jord, hvor danefæ er fundet. Den konkrete danefægodtgørelse for et givet fund er fortrolig.

Genstande, som ikke erklæres for danefæ af Nationalmuseet, udleveres til finder igen.

Søgning

Note: Danish only