Bevarings­værdige bygninger

Fredede og bevarings­værdige bygninger

Mange borgere bor i et hus eller område med særlige håndværksmæssige, arkitektoniske eller kulturhistoriske bevaringsværdier, som er en vigtig del af den lokale og nationale kulturarv. Derfor er nogle bygninger fredet, mens andre er udpeget som bevaringsværdige.   

Museum Lolland-Falster arbejder sammen med Slots- og Kulturstyrelsen samt Lolland og Guldborgsund kommuner for at sikre, at disse bygninger bevares så godt som muligt for eftertiden.   

I Slots- og Kulturstyrelsens register over fredede og bevaringsværdige bygninger kan du finde information om alle fredede og de fleste bevaringsværdige bygninger.   

Toldbodkaj, Nakskov
Ejegod Mølle, Nykøbing F

Fredede bygninger

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der har ansvar for at udpege og registrere fredede bygninger.   

Fredede bygninger er fredet både ind- og udvendigt. Det betyder, at man ikke må ændre på eller i bygningen uden tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Du kan læse mere om de regler, der gælder for fredede huse her.  

Bevarelses­værdige bygninger

Kommunen kan udpege bygninger som bevaringsværdige i kommuneplanen eller i en lokalplan. Slots- og Kulturstyrelsen kan også udpege bevaringsværdige bygninger. Det er dog altid kommunen, der har ansvar for de bevaringsværdige bygninger, også selvom de er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen.  

Når en bygning er bevaringsværdig, er det kun bygningens ydre som fx facader, vinduer, døre, tag, kviste og skorsten, der er kendt bevaringsværdig. Hvis din bygning er udpeget som bevaringsværdig betyder det blandt andet, at du skal søge tilladelse hos kommunen, hvis du ønsker at foretage større ændringer på eller nedrive bygningen. Byggesagen skal i nogle tilfælde også i offentlig høring i 4-6 uger, før der kan gives tilladelse eller afslag på din ansøgning.   

Halsted Smediebolig
Tågerup Polakkaserne

Søgning

Note: Danish only