Kultur­miljøer

Kulturmiljøer

Et kulturmiljø defineres som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.  

Kulturmiljøer består af synlige spor i landskabet efter menneskers aktiviteter og kan fx være en landsby, en bykerne, et kulturlandskab, et industriområde, en herregård eller en havn. Kulturmiljøerne fortæller historier om samfundets udvikling, lokale identiteter og kulturhistoriske træk.   

Lolland og Guldborgsund kommuner har udpeget særligt værdifulde kulturmiljøer og optaget dem i kommuneplanerne.   

Kommunerne og fredningsmyndighederne skal samarbejde med Museum Lolland-Falster for at sikre, at de værdifulde kulturmiljøer bevares for eftertiden. Derfor bliver museet inddraget, når der udarbejdes kommuneplaner og lokalplaner, gives byggetilladelser eller tilladelser til råstofudvinding.  

Der er ad flere omgange lavet registreringer og beskrivelser af kulturmiljøer på Lolland og Falster. Herunder kan du finde beskrivelser af et udvalg af Lolland-Falsters mange kulturmiljøer:   

24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt

I det tidligere Storstrøms Amt blev der kort før den kommunale strukturreform trådte i kraft udpeget eksempler på bevaringsværdige kulturmiljøer i hver af de gamle kommuner i amtet.  

Bymiljø På Kongenstofte I Nakskov

Landsby­kataloget

Landsbykataloget – Kulturmiljøer i Lolland Kommune udkom første gang i 2007. Nu kan du læse om Lollands mange kulturhistoriske perler i en ny revideret digital udgave.  

Kulturmiljøer på Lolland

Kongeleddet, Rødbyhavn

Herunder finder du enkelte eksempler på Lollands bevaringsværdige kulturmiljøer:  

Kulturmiljøer på Falster

Kulturmiljøer på Falster 

Der blev i perioden 2000-2004 udgivet kulturmiljøregistranter over de fire tidligere Falster-kommuner med registreringer og beskrivelser af de mest bevaringsværdige kulturmiljøer på Falster.  

Den Anlagte Færgeby Gedser Havn

Søgning

Note: Danish only