Kultur­arvs­arealer

Kultur­arvsarealer

Rundt omkring på Lolland og Falster har Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Museum Lolland-Falster udpeget et antal kulturhistoriske interesseområder – såkaldte kulturarvsarealer.

Kulturarvsarealerne rummer væsentlige fortidsminder med vigtig viden om fortidens menneskers aktivitet.

Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan indeholde fredede fortidsminder.

En advarsel til bygherren

Kulturarvsarealerne er tænkt som et incitament til at bevare fortidsminder

Arealerne skal advare planmyndigheder og potentielle bygherrer om, at der i et område er væsentlige fortidsminder , som skal undersøges, før et bygge-/anlægsarbejde kan gå i gang.

Det kan derfor være hensigtsmæssigt at revurdere arbejdet, så fortidsminderne bevares på stedet, så man kan undgå eller begrænse omkostningerne til arkæologiske undersøgelser.

Søgning

Note: Danish only